« Back to Ekpeye Terms

MEANING
An arena of iroko (hardwood tree)

TYPE
Boys Name

« Back to Ekpeye Terms